Nova vacuna!

Aquest any disposem d'una nova vacuna, contra el meningococ B. Era una vacuna llargament esperada per tots nosaltres i ara us explicaré perquè:

1. El meningococ B és la primera causa de meningitis bacteriana (greu) en el nostre entorn. La primera causa global de meningitis són els virus, que provoquen quadres benignes (lleus).

2. La meningitis per meningococ B, tot i no ser molt freqüent (menys de un cas per cada 100.000 habitants), té una elevada letalitat: de cada 10 malalts de meningococcèmia, 1 morirà.

3. La vacuna aprovada i comercialitzada es diu Bexsero, i no està finançada pel sistema públic de salut.

4. La pauta d'administració és diferent segons l'edat del nen: entre 4 dosis als menors de 6 mesos, 3 fins els 2 anys i 2 en els més grans.

5. És una vacuna molt segura però freqüentment provoca efectes secundaris lleus a les següents 24h d'administrada: envermelliment i dolor a la zona de la punxada i febre. Es recomana prendre paracetamol de manera profilàctica.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ AL TEU PEDIATRE!!!