Què és això de l'enterovirus?

Els enterovirus són una família de virus que tenen un predomini epidemiològic a l'època càlida de l'any: comencen a la primavera i desapareixen a la tardor. Cada any en tenim un munt de nens afectats per infeccions per enterovirus. Segurament heu sentit a parlar (o heu patit a les vostres carns) de la malaltia boca-mà-peu o de l'herpangina: estan causades per un enterovirus. També és un enterovirus el causant de la poliomielitis, que gràcies a la vacuna, està a prop de ser erradicada.

En aquesta època, el que acostumen a fer els enterovirus són quadres respiratoris lleus, petites gastroenteritis i exantemes (lesions a la pell). També són relativament freqüents les meningitis víriques o limfocitàries, que tot i ser una infecció del sistema nerviós, tenen una evolució benigna.

L'altre quadre que poden provocar és una encefalitis aguda, que, en general, tenen bon pronòstic, tot i que algun nen o nena pugui complicar-se, com és el cas dels nens dels que ens estan informant els mitjans de comunicació.

Què podem fer nosaltres per intentar evitar un contagi als nostres fills? Doncs, (com sempre) extremar les mesures higièniques amb rentat de mans amb aigua i sabó, no portar-lo a escola si té febre, fer servir mocadors d'un sol ús... Recordeu que el virus es transmet per les gotetes de saliva i per les femtes.

I si té febre, què hem de fer? Com sempre també, vigilar signes d'alarma que en aquest cas són de tipus neurològic: alteració de la consciència amb dificultat per despertar-lo, perdua de força, moviments anormals, dificultat al parlar o al empassar (no dolor), etc.

En cas de dubte, consulteu al vostre pediatre!

Estiguem alerta, no alarmats!